Peter Pony Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Giúp Peter Pony thu thập tất cả các móng ngựa nằm rải rác xung quanh trang trại, mà không bị phát hiện bởi DJ của mình. Thời gian này ít ngựa tốt đẹp sẽ tìm thấy một số xử lý, như ngô và táo. Mỗi điều trị là giá trị điểm.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

Collecting AnimalPeterPony