Little Pony của tôi - Tình bạn bi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   368177 67.52% with 545 votes

Mỗi năm ngựa kỷ niệm tình bạn của họ tại một quả bóng ma thuật. Chọn một cảnh và trang trí nó cho bóng ma thuật này.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

AnimalDecorateGirlsLittlePonyFriendshipBall