استکر گوزن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

پشته تمام گوزن و دون تی 'از دست آنها. بالاتر پشته، امتیاز بیشتری کسب می کنید. مراقب باشید از توپ های گل! بعضی از حیوانات بیشتر برای انباشته، اما نه همه.

کنترل بازی:
را فشار دهید کلید های چپ و راست فلش به حرکت به جلو و عقب کامیون به گرفتن گوزن.

ThrowingCollecting AnimalDeerStacker