پرتاب استخوان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   277 79.41% with 34 votes

ضرب و شتم که گربه زشت تا با پرتاب چند استخوان بیش از نرده ها.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingThrowingAnimalBone