جنگنده کلاس درس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

پرتاب گچ در معلم خود و طفره رفتن آنچه که او به شما می اندازد و همچنین. گچ از دوستان خود و پرتاب آن در معلم خود را!

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - انتقال فاصله
- پرتاب گچ.

FightingActionEvadeThrowingSchoolClassroomFighter