جنگنده های قرمز خون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

انواع زیادی از مبارزان را انتخاب کنید. برخی راحت تر از دیگران به ضرب و شتم.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن - و پانچ
S - لگد.

FightingActionBloodFighter