جنگنده ایمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

باور خود را انتخاب کنید و پا زدن برخی از الاغ در جهان 'بزرگ ترین مبارزه با جاودانه

را انتخاب کنید بین 6 حرف: خدا (از عهد عتیق)، عیسی مسیح، بودا، Budai (با نام مستعار خنده بودا به نمایندگی از قوم چینی مذهب)، گانش، محمد به همراه رئیس نهایی مخفی


کنترل بازی:
پلیر 1: کلیدهای جهت دار
به حرکت گالری نوار فضایی برای حمله به انجمن
بازیکن 2:.. انجمن SCZX به حرکت شیفت
به حمله.

ArcadeFightingActionSeriesFaithFighter