Ném xương Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   277 79.41% with 34 votes

Đánh bại con mèo xấu xí lên bằng cách ném một số xương qua hàng rào.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FightingThrowingAnimalBone