Xương tấn công Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Thông tin tấn công: điểm máu không giới hạn. Hãy kiểm soát của anh hùng xương Scotland huyền thoại, Chúa Dougal và chiến đấu chống lại quân đội Anh xương ức hiếp!

Điều khiển:
A - Di chuyển lại. D - di chuyển phải. W - Move Up. S - Move Down. H - Tăng anh hùng Y tế. Không gian chính - tấn công. Z, X, C - nút chuyển đổi giữa các cuộc tấn công đặc biệt khi anh hùng 's sức khỏe là dưới 70%. Sử dụng chuột để lựa chọn đơn vị hoặc các mục trong trò chơi.

StrategyAdventureDefenseBoneAttack