Bart Simpsom Bob tấn công Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Giúp Bart Simpson để bảo vệ nhà của mình từ Bob tấn công

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionDefenseBartSimpsomAttack