Doraemon Xe tăng tấn công Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   15023 86.71% with 173 votes

Nhận được vào xe tăng của bạn và tiêu diệt tất cả các kẻ đến hướng lâu đài của bạn. Sử dụng sức khỏe và nhiều hơn nữa và không cho phép họ phá hủy lâu đài.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.
Sử dụng thanh không gian để bắn và đặt mìn và quyền hạn đặc biệt.
Lưu lâu đài của bạn bằng cách tiêu diệt tất cả kẻ thù xe tăng.

ShootingActionTankDoraemonAttack