Xe tăng chiến đấu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Mục tiêu, công suất thay đổi và lửa sử dụng xe tăng của bạn để tiêu diệt những người khác.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để chơi.

ShootingActionShoot 'em UpFireTankTanksBattle