Micro Tanks Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Một trò chơi xe tăng có thể bắn bom nảy để đối phương. Trò chơi này có thể chơi được bằng chế độ chơi đơn hoặc hai.

Điều khiển:
Cho Single Player:
phím mũi tên để chỉ đạo
Không gian thanh để bắn
Đối với hai người chơi: một phím mũi tên để chỉ đạo
không gian để bắn
W, A, S, D để chỉ đạo

ActionTankMicroTanks