Vi Madnetics Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Khởi động Hot Wheels xe trên đến dốc khác nhau. Tính chính xác! Gửi 'em lên dốc để điểm số điểm lớn. Khởi động xe ít hơn và có được một tiền thưởng lớn hơn ở cuối. Khi trận đấu được thực hiện, kiểm tra xem bạn đã thực hiện nó vào điểm số cao!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhằm mục đích phóng.

ShootingActionTiming MicroMadnetics