Vi tàu ngầm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Giữ tàu ngầm của bạn từ nhấn các sinh vật dưới nước cũng như bom nổi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyMicroSubmarine