Sponge Bob Square Pants: Dự bị bội Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   167 69.57% with 23 votes

SpongeBobs trực tiếp phụ và va vào tàu ngầm khác. Tránh cá voi và các sinh vật biển khác.

Điều khiển:
Trái / phải Arrow -. Di chuyển
Up Arrow - Di chuyển Chuyển tiếp
mũi tên xuống -. Di chuyển ngược.

SeriesSubmarineSpongeSquarePantsBumperSubs