Sponge Bob Square Pants: Bikini Bottom Carnival Phần 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   154 78.95% with 19 votes

Rất nhiều trò chơi lễ hội bên trong! phải chơi cho người hâm mộ spongebob!

Điều khiển:
Trong mỗi lều của họ là hướng dẫn khác nhau trong chơi các trò chơi và trước khi trận đấu bắt đầu hướng dẫn sẽ được đưa ra.

SeriesAdverSpongeSquarePantsBikiniBottomCarnivalPart