Sponge Bob Square Pants: Tiến thoái lưỡng nan Giao hàng tận nơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   74 63.64% with 11 votes

Giúp Spongebob cung cấp nguyên liệu cho Krusty Krab mà không nhận được ra khỏi đường.

Điều khiển:
Mũi tên lên để
mũi tên tăng tốc. Down-Để phá vỡ.
Mũi tên trái-Rẽ trái.
Mũi tên phải Rẽ phải.
Không gian tấn công thanh đặc biệt.

DrivingAdventureSeriesSpongeSquarePantsDeliveryDilemma