Tấn công 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Một trò chơi phòng thủ tháp. Những gì làm cho một trong bất kỳ khác nhau từ phần còn lại?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ShootingActionDefenseTowerOnslaught