Chiến tranh Câu lạc bộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chiến đấu chống lại CPU hoặc máy nghe nhạc khác.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo, sau đó phím dài để thiết lập sức mạnh của quăng của bạn. Phát hành phím dài để khởi động.

FightingActionThrowingClub