مبارزه با لجن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

چهار تا از بچه ها در حال بازی گل بازی های جنگ در باغ. ساقه گل را به دیگر 'چهره به طوری که زمانی که بازی پایان، همه آنها تبدیل به چهره گل. این ها 'خنده دار!

کنترل بازی:

کلید ماوس به قدرت اندوخته و ساقه. انتخاب گل و لای در بالا سمت چپ گل خود را تا تصویر را بزرگ تر ببینید.

PuzzleShootingKidsThrowingFunnyFighting