چرخ از بدبختی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

هدف قرار دادن منطقه شما می خواهید به ضربه و پرتاب سلاح خود را بدون هدف قرار دادن دوستان خود را بر روی چرخ دوار.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به هدف و پرتاب.

KidsThrowingFunnyWheelMisfortune