باغ وحش خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

مبارزه با کامپیوتر. پرتاب توپ و بمب در میمون!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Shoot 'em UpThrowingBombBallAnimalMonkeyFunny