Bánh xe của bất hạnh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   13 25% with 4 votes

Nhắm mục tiêu các khu vực bạn muốn đánh và ném vũ khí của bạn mà không đánh bạn của bạn trên bánh xe quay.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và ném.

KidsThrowingFunnyWheelMisfortune