Bốn bánh xe Chase Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Jack Kangaroo đã trốn thoát và bạn cần phải bắt anh ta.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyFourWheelChase