Chica Chase Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Giúp Bernhard Bubble thu thập tất cả các ngôi sao.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyChicaChase