Mặt Chase Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Align 3 hoặc nhiều khuôn mặt trong các hàng và cột. Hơn khuôn mặt ném vào sau mỗi cấp độ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyFaceChase