Funny Face thực phẩm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Tất cả mọi người lúc này hay lúc khác đã chơi với thức ăn của chúng, sắp xếp lại trên các tấm để tạo thành một khuôn mặt. Trong trò chơi này, chúng tôi sẽ làm điều tương tự trong một ảo và, không nghi ngờ gì, vui vẻ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsFunnyFoodFace