چهره چیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چین 3 یا بیشتر چهره ها در سطر و ستون. چهره بیشتر در بعد از هر سطح پرتاب می شود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyFaceChase