آسمان چیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

ماموریت شما این است برای کمک به صوتی برای کشتن 25 badniks Valkyn در هر سطح به منظور پیشرفت بعدی، و در نهایت به دکتر Robotnik را در یک نبرد هوایی.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت هواپیما انجمن فاصله - حمله اسپین پرش.

ArcadeActionFlyingAircraftChase