هواپیما مدافع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

ماموریت شما در این بازی می رسند با خیال راحت به ناو هواپیمابر زمانی که ارتش ملحق شدی. گول زدن گلوله دشمن و تلاش برای از بین بردن این هواپیما. شما دارای سه زندگی می کند، سعی کنید برای جلوگیری از از دست دادن خود را برای پایان دادن به بازی.

کنترل بازی:

استفاده از ماوس را به حرکت و ساقه هواپیماها

ShootingActionFlyingAircraftAirplaneDefender