موشک های کاغذی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   65 54.55% with 11 votes

این یک بازی کمی خوب است که به یادآوری همه از بازی های دوران کودکی، زمانی که بچه ها را به یک هواپیما از کاغذ و آن را در اطراف پرواز است! در این بازی فلش شما باید به پرواز هواپیما کاغذ در اطراف خانه بدون توفنده. منافذ و اشیاء که به هوای گرم را به هواپیما کاغذی خود را حرکت بطرف بالا وجود دارد. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
· Move Plane Left / Right = Left or Right Arrow Keys

Strategy Flying Airplane Aeroplane AdventurePaper