Giấy máy bay Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   65 54.55% with 11 votes

Đây là một trò chơi nhỏ đẹp nhắc nhở tất cả mọi người trong những trò chơi thời thơ ấu, khi trẻ em làm một chiếc máy bay trên giấy và làm cho nó bay xung quanh! Trong trò chơi flash này bạn phải lái máy bay giấy xung quanh nhà mà không bị rơi. Có lỗ thông hơi và các đối tượng phát ra khí nóng để cung cấp cho máy bay giấy của bạn một upthrust. Have Fun!

Điều khiển:
· Move Plane Left / Right = Left or Right Arrow Keys

Strategy Flying Airplane Aeroplane AdventurePaper