Bầu trời chữa cháy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   62 75% with 8 votes

Bạn 'lại một máy bay chiến đấu lửa bầu trời và công việc của bạn là để dập tắt đám cháy trong rừng. Bay máy bay chữa cháy của bạn, lấp đầy nước từ hồ và rắc trên ngọn lửa. Tránh những con chim như gây thiệt hại cho máy bay của bạn. Bạn có thể cần phải tiếp nhiên liệu bể nước của bạn hoàn toàn đặt tắt lửa. Cố gắng để hoàn thành tất cả các cấp độ và gửi điểm của bạn vào danh sách điểm số cao. Chúc may mắn ...

Điều khiển:
· Ascent = Up Arrow Key · Descent = Down Arrow Key · Turn The Plane = Left or Right Arrow Keys · Release Water = Space Bar · Slow Down = Z Key · Speed Up = A Key

Airplane Aeroplane SimulationFireFighter