Bò Fighter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bò boxing. Chơi với ASD SPACEBAR OKM.

Điều khiển:
ASD cho sức mạnh kết hợp phím
OKM đạt
không gian để ngăn chặn

FightingBoxingFighter