Siêu nhân The Adventure Actionscript Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Bay qua thành phố giúp người dân và bảo vệ chúng khỏi Lex Luther 's sáng tạo.

Điều khiển:
A - Fly Chuyển tiếp
S -. Bay ngược
chuột -. Mục tiêu / Shoot.

AdventureActionShoot 'em UpFlyingSupermanActionscript