سوپرمن ماجراجویی اکشن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

پرواز را از طریق شهرستان کمک به مردم و دفاع از آنها از خلق لکس لوتر '.

کنترل بازی:
- پرواز به جلو S
- پرواز به عقب انجمن ماوس - هدف / شلیک کنید.

AdventureActionShoot 'em UpFlyingSupermanActionscript