بازگشت سوپرمن: ذخیره کلانشهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

صرفه جویی مردم در خیابانها زیر توسط ابتلا به خرابه است که در حال سقوط از ساختمان.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار خود را به هدایت و چپ و راست فوق العاده به همان اندازه سقوط آوار تا شما را به، اما مراقب بودن برای هر kryptonite! هنگامی که شما درک 'گرفتار خرابه، شروع به بهره برداری خود را کلید فلش بالا به سرعت سوپرمن پایین و با خیال راحت دور کردن خرابه. اما سریع، زمین به سرعت نزدیک شدن!

FlyingObstacleRescue SupermanReturnsSaveMetropolis