ماجراجویی هری پاتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   102 83.33% with 12 votes

هری پاتر نیاز به عقب بر گردیم به قلعه و سریع خود را! او باید معجون سحر و جادو و کلید در مسیر جمع آوری و تکمیل هر سه سطح. ساقه و یا طفره رفتن ghouls رنگ پریده، اما نگاه کردن به حلقههای سحر و جادو برای کمک به شما در راه خود را.

کنترل بازی:

استفاده از فلش های صفحه کلید برای کنترل شخصیت.
فضای مطبوعات نوار به ساقه.

AdventureActionShoot 'em UpFlyingSide ScrollingMovie