سنگ، کاغذ، قیچی 25 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این یک نوع واقعا خنک و عالی از کلاسیک سنگ کاغذ قیچی بازی که در آن شما را وادار به انتخاب از 25 حرکات مختلف با 300 نتایج خنک امکان پذیر است. فقط چگونه بسیاری از حرکات دست شما می خواهید بر روی صفحه نمایش مقدمه را انتخاب کنید. لذت ببرید و آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

Guessing RockPaperScissor