جنگ اقیانوس آرام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

پرواز بالای اقیانوس و ابرها به شما به عنوان آتش در هواپیماهای دشمن و راه اندازی اژدر در فیلم

کنترل بازی:
ماوس - پرواز / شلیک کنید. فاصله - Torpedos

ShootingFlyingAircraftPacific