Thái Bình Dương chiến tranh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   63 66.67% with 9 votes

Bay trên đại dương và những đám mây như bạn bắn vào máy bay của đối phương và khởi động ngư lôi vào tàu ngầm

Điều khiển:
Chuột - Fly / shoot. Spacebar - Torpedos

ShootingFlyingAircraftPacific