بن 10 تعقیب کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

بن 10 تعقیب کردن بازی جدید مبتنی بر هدف های از بن و 10 است .. در اینجا هدف این است که تعقیب بیگانگان و سر و صدا آنها را با سلاح های خود را. سازمان دیده بان نوار بهداشتی خود را. همه بهترین!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به رانندگی کنید. نوار فضا - به ساقه دشمنان.

ShootingDrivingChasing ChaseDown