Ben 10 Chase Xuống Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Ben 10 Chase Down là mục tiêu mới dựa trên trò chơi từ Ben 10 .. Ở đây, mục tiêu là để đuổi theo người nước ngoài và đập vỡ chúng với vũ khí của bạn. Xem thanh sức khỏe của bạn. Tất cả các tốt nhất!

Điều khiển:
Phím mũi tên - Để lái xe. Không gian bar - để bắn những kẻ thù.

ShootingDrivingChasing ChaseDown