Polar Express: vé Chase Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Trợ giúp anh hùng của chúng tôi lấy vé của mình.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyPolarExpressTicketChase