بتمن - چیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1811 62.07% with 29 votes

این یکی از سری از بازی های بتمن است. در این بازی بذله گو است رانندگی اتومبیل خود و littering شهرستان gotham با کارت های جوکر. شما باید جوکر او را تداوم با Batmobile خود را متوقف. جمع آوری قدرت یو پی اس به افزایش آسیب به شما به جوکر باعث خودرو و جلوگیری از اتومبیل های دیگر، بمب برگ جوکر و گلوله سرسپردگان از JOKER '.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

DrivingActionObstacleBatmanChase