بتمن عصر یخبندان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11130 78.72% with 141 votes

گلاویز شدن برای به دست آوردن در اطراف به سطوح فوقانی و پانچ از دشمنان به عنوان سوئیچ ها و دستگاه آسانسور سوار شدن به شما تلنگر.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - اجرای
تا کلید فلش - پرش در انجمن پایین کلید فلش - اردک CTRL
- و پانچ
فاصله - استفاده از Batrope / فعال کردن سوئیچ / استفاده از آسانسور.

FightingActionObstacleBatman