اجرای اجرای بتمن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

راهنما کریستین بیل فرار از قانون و زندگی می کنند به عاقبت دیگر.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

ActionEscapeMouse SkillRunningBatman