نجات نهایی بتمن ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   297 80.56% with 36 votes

بتمن 'همکار جرم مبارزان دستگیر شده اند! از بین بردن در سرعت بت و آنها را نجات!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ActionRescue Timing Batman-sUltimate