نجات پری دریایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

کشتن تمام موجودات است که سعی در حمله مسحور کننده خود را. آنها از همه جا آمده است.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند فاصله
- حمله.

ActionAnimalRescue Mermaid